Kädentaidot

Aika: 18.9.2019 klo 12:00 - 15:00
Paikka: Porukkatalo